טל בן ציון

טל בן ציון – שמונה שנים,ארבעה ילדים. יעשו הכל קודם להגן על המיוצגים שיקבלו מה שמגיע להם על פי חוק. יושר הגינות כזו לא פגשתי. וראיתי סוכנים אחרים שם מנצלים חולבים כספים בקיצור- רק רק רק טרנדי!!!!